Max 100%

Vi som driver rörelsen är Kooperativet Ekerö Re-Arb och vi arbetar både med hjälp till arbete och med rehabilitering och arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden men som vill tillbaka ut i arbetslivet.

Verksamheten har inga ekonomiska stöd utan är helt självfinansierad. All vinst går direkt tillbaka till verksamheten, dels med målet att själv nyanställa arbetslösa och dels med målet att stödja personer som söker sig till den öppna arbetsmarknaden, eller själva behöver hjälp att starta ett eget företag.

Ekerö Re-Arb är ett socialt företag och är anslutet till Skoopi som är de sociala kooperativens egen intresseorganisation.

Hos oss arbetar ingen mer än 100% av sin förmåga.

Här kan du se bilder från verksamheten.