FixarService grävskopa FixarService bil

Vi åtar oss uppdrag åt privatpersoner, föreningar och företag:

Trädgårdsarbeten Trädfällning
Gräsklippning
Skötsel och beskärning av träd, buskar och häckar
Plantering av växter
Skötsel av hård- och grusytor.
 
Markarbeten Dikesgrävning
Grävning för avlopp
Mindre schaktarbeten
 
Legoarbeten Vi åtar oss monteringsarbeten och förpackningsarbeten både i egna verkstäder och ute hos kund.
 
Kontaktinformation Ring Mats: 0760-06 26 41 eller mejla till fixarservice@re-arb.com.

I de fall våra arbetsinsatser faller under RUT eller ROT ordnar vi självklart med avdrag för detta.

När du anlitar entreprenörer är det viktigt att de har en ansvarsförsäkring - Vi har det - i If.

Välkommen att kontakta oss!